Billeder fra spillemandskurset 2.-4. november 2012

Niels Anker Sonne