Billeder / Bornholms Folkedansere / 2014 mere Dansefestival

2014 mere Dansefestival

Her er nogle få velvalgte billeder fra dansefestivallen i 2014. Der er lidt fra aftenfesten, opvisninger i Gudhjem og på Hammershus.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251