Billeder / Diverse 2023

Diverse 2023

Frivilligesfest på Melstedgård
 
Melstedgård inviterede alle frivillige til en fest (tirsdag, d. 28. november 2023) som tak for deres arbejde på gården i løbet af året. Det blev afholdt om eftermiddagen efter ønske fra nogle frivillige.  Der var kaffe, gløgg og æbleskiver, bankospil, sang og pizzalavning på dagsordenen.
Krydstogtskibsæsonen er begyndt.
D. 25. maj, spillede Folk og Fæ velkomstmusik til passagerer på krydstogtskibet, Aida.
Torsdag den 16. marts 2023 kl. 18.00 – 21.30
i KIF-CENTRET, Lindevej, Klemensker
Den 19. februar afholdte Bornholms Folkedansere deres Generalforsamling
i Vestermarie, kl. 19:00.   Efter mødet var der en kort legestue.
Mesters Venners fest d. 4. februar 2023
Munkpedersensvej 4, Rønne.
 
4 spillemænd fra Folk og Fæ underholdte ved Mesters Venners fest i en time. Der var ikke plads til flere.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251