Folk og Fæ / Historie / Den lange historie
”Folk og Fæ”

En spillemandsgruppe på Bornholm.


Marts 2005

For 4-5 år siden blev der atter en gang taget initiativ af bl.a. Erling Jensen til at samle spillemændene på Bornholm, - eller i hvert fald nogen af dem. En del mødte op på Bornholms Folkehøjskole til noget sammenspil nogle gange, og jeg følte et behov for at lave et ”spil langsomt hold”. Ikke mindst fordi jeg havde besluttet at stoppe med harmonikaundervisning, og havde lokket 2 af mine elever – Ole og Dorthe – med. Den ide blev godt modtaget, og jeg besluttede at tilbyde ”spil langsomt” hos mig privat. Der var så mange interesserede, at jeg lavede 2 hold med ca. 6 spillemænd, der spillede hver anden tirsdag på skift. Pladsen blev snart for trang, og efteråret 2003 flyttede vi så til Vestermarie skole.
 
Holdet udviklede sig godt, og vi kunne lave legestuer med lettere musikstykker – efterhånden i tempo, og vi følte behov for inspiration udefra. Her kom DGI dans og musik os til hjælp, og med god støtte derfra afholdt vi vores første kursus i februar 2004, med 3 instruktører fra Fyn. Jørgen Dickmeiss violin, Jesper harmonika, og Anja Præst Mikkelsen basklarinet. Det blev til en god lang week-end med masser af musik, hygge og højt humør. Det havde også en god smittende effekt i den efterfølgende tid, hvor vi øvede videre i Vestermarie. Holdet spillede med succes til DGI’s dansedag i marts.

I efteråret 2004 startede vi igen i Vestermarie, og snart kontaktede vi DGI for at få et kursus igen. Det fik vi – og det er lige afholdt 12-13 februar. Denne gang havde vi 2 af instuktørerne fra sidste år. Jesper på harmonika og Jørgen på violin. Vi var 16 spillemænd, og der blev spillet på violin, tværfløjte, harmonika, guitar, klarinet og kontrabas, så det var en lyst. Og der blev igen undervist lidt i gehørspil, trods kursisternes skepsis, og tænk – det gik jo bedre end sidste år. Der var skeptikere der blev positive! – Men det er ikke så let når man er blevet nodeafhængig. Selv har jeg oplevet den befrielse det er, når man kan blive nodeuafhpængig – en gang imellem. Det meste var dog efter noder, og vi fik lært om dynamik, skidtspil, lidt om becifringer – på guitar , og også i højre hånd på en harmonika, og al mulig anden spilleteknik. Musikken blev også gennemgået ” i dansens lys”, så vi fik demonstreret sammenhængen mellem dans og musik. Og som afslutning arrangerede vi et bal, der startede med hele holdet, derefter spillede 4 grupper, der var konstrueret under kurset, hver en afdeling, så spillede instruktørerne et par numre, derefter igen fællesnumre, og til sidst afsluttede ”Folk og Fæ” med lidt fra deres ugentlige repertoire. På grund af vejret (sne) var der desværre ikke mødt så mange dansere, men de der var der, så glade ud. Og når det nu bliver tirsdag igen, viser det sig sikkert, at en eller flere af kursets melodier , kommer på ”Folk og Fæ” repertoiret. Det skete i hvert fald sidste år.

”Folk og Fæ” har 18 – 20 aktive, og glade spillemænd, og ledes af undertegnede, som også var kursusleder i år.

Niels Anker Sonne

Vi skriver nu juli 2006.

I april havde vi atter succes med et kursus via DGI. Denne gang med Signe Scharling og Rasmus som instruktører. Det blev noget helt andet, hvor vi stiftede bekendtskab med både nyere og ældre spillemandsmusik, og så naturligvis Fanø-musik, som Signe har haft meget berøring med.

Og gennem foråret og sommeren har vi planlagt besøg fra Jelling Spillemandslaug. Det løber af stabelen d. 28-7.

24. maj 2007

Vi har talt lidt om gruppens begyndelse. Hvornår var det nu det var.
I vores huskalender står 27.januar 2001 ”spillemænd møde”. Det gentages d.17. februar (kl. 09.15) . D. 31. marts omtales det som ”spillemandstræf kl. 09.15”
Jeg afslutter harmonikaundervisning d. 3. april. 21.april og 26.maj og 28. juli er der igen ”træf”. D. 25. august er spillemændene på Buddegård. 6. oktober står der bare spillemænd. 27.oktober ”spillemænd på højskolen”. Så står der ikke mere om spillemænd i 2001, men jeg har haft gang i meget musik, både med Inga og Ellen og med en sangerinde Hanne.

Konklusionen er blevet, at vi holder 10-års jubilæum fredag d. 11.-11.-2011!

Lige nu er vi ved at afslutte sæsonen, og skal øve sidste gang 29. maj.

Vi er i gang med at lægge undervisningen over i musikskolen, og få Signe Scharling som lærer.

Vi havde i februar kursus med Ove Andersen og Bjarne Grue Knudsen, og har allerede talt med Ove Andersen om et lignende kursus samme tid 2008. Det bliver muligvis med Bent Melvej også.

18. november 2007.

Sæsonen 07/08 er skudt godt i gang med 24 glade spillemænd, hvoraf 1 er sat midlertidigt ud af spillet.

Vi skiftede til mandag som øveaften, hvilket har betydet et – forhåbentlig kun midlertidigt – farvel til et par spillemænd. Til gengæld er håbet, at vi foruden at kunne sige goddag til Signe som lærer og Laila som ung musikskoleelev, at vi fortsat vil kunne rekruttere musikskoleelever, så vi en dag har en helt ung spillemandsgruppe.

Vi har også kunnet sige goddag til 3 modne klarilet elever, som går til den med frisk mod, og synes det er spændende.

Kurset med Ove Andersen og Bent Melvej 8. til 10. februar 2008 er stadig i støbeskeen, men godt på vej. Vi afholder kurset på Højskolen denne gang. Det bliver spændende.

29.marts 2008

Spillemandskurset blev en succes. Højskolen var særdeles velegnet til dette arrangement, og vi håber at kunne være der igen i 2009. Ove er allerede bestilt til d. 6.-8. februar.

Vi var 20 (21) spillemænd på kurset, og fordi vi var så mange, fik vi også Signe Scharling med som instruktør. En rigtig god ide.

Dette afsnit burde være skrevet for et år siden!

Ved dansedagen 2007 blev jeg som leder af ”Folk og Fæ”, indstillet af spillemændene til årets lederpris. Indstillingen blev imødekommet og jeg modtog prisen på dansedagen. Det var fantastisk. Det bekræfter for mig, at jeg arbejder den rigtige vej på den rigtige måde, at jeg har opbakning fra hele gruppen, at jeg selvom jeg af og til føler mig noget enevældig og bestemmende, foretager de ”rigtige” beslutninger, eller i hvert fald noget der henad. Et gevaldigt skulderklap – vil jeg kalde det.

Og så i onsdags d. 26. marts 2008 fik vi den næste æresbevisning. Ved DGI’s generalforsamling fik de spillemænd, der var til stede og spille til sange m.m. , overrakt DGI’s 125-årsjubilæums vandrepokal, for vores initiativer og aktiviteter. En pris til hele gruppen.

Og ved torsdagens generalprøve til dette års dansedag (i dag), videregav denne gruppe spillemænd pokalen og beviset til mig under stort bifald fra dansere og spillemænd.

18.april 2008

Dansedagen forløb godt. Allerede ved planlægningen i januar af programmet til opvisning og koncert, blev det aftalt mellem danselederne og NA, at vi skal planlægge opvisningsprogrammer til kommende sæson allerede i september måned, så alle hold kan starte deres vintertræning med disse programmer i erindring. Det kunne godt tænkes at resultere i en bedre opvisning fremover.

På dansedagen havde vi oven i købet den glæde, at vores indstilling af Erling Jensen til lederprisen, blev efterkommet. Det blev bemærket, at Erling har instrueret i folkedans m.m. i 50 år! Det var en dejlig overraskelse.

Så fostredes ideen om ”Begynderdans”. Inga Strøm og Alma Rasmussen blev kontaktet, og vi 3 planlagde 5 gratis mandage med begynderdans. Bornholms Folkedansere har støttet os ved at betale reklamer m.m. Her midtvejs må det betragtes som en succes. 30-40 interesserede har været mødt op, danset og set glade ud. Ekstra glædeligt er det, at vi har haft 4-5 unge på 10-13år med.

Samtidig har Luffe (Herluf Skjerning Larsen) taget initiativ til opstart af hjemmeside for ”Folk og Fæ”. Ole Nielsen og jeg er blevet koblet på, og der eksperimenteres og forskes i muligheder.

Følgende har været at læse på hjemmesiden under ”nyt” i efteråret 2008.

Signe og jeg har overvejelser om hvordan vi starter en gruppe unge spillemænd.  Og er du - kære læser- interesseret i at deltage i start af en spillemandsgruppe, så kontakt Signe Scharling eller undertegnede.

Niels Anker Sonne
sonnegg@adslhome.dk
[red. adressen bruges ikke længere. Se kontakt siden]

Så gik starten for sæson 2008 /2009!
Vi var "kun" 11, da der stadig er 4-6 spillemænd, der spiller til træning på Højskolen.
Det blev også til en spæd start på en ungdomsgruppe. Der mødte 2 unge spillemænd op. 1 på violin og 1 bas-accordeon. Vi håber meget på, at vi kan få lidt flere med.

18.oktober

Sæsonen er godt i gang. Vi holder krampagtigt fast i at spille i små grupper, som udvikler os mest. Vi er så småt i gang med planlægning af kursus 6.-8. februar 2009, og har allerede 16-17 forhåndstilmeldinger!
Som noget nyt har vi også haft ledermøde (danseledere og musikledere) og fastlagt et grundrepertoire, som vi er i gang med at indøve.

Januar 2009:

Det er næsten et år siden, at vi mistede Palle Guttmann Sørensen. Jeg har flere gange tænkt på at skrive et par ord i den anledning, så nu prøver jeg.

Lige siden jeg tog initiativ til ”Spil langsomt”, har Palle Guttmann Sørensen været en stor støtte for mig. Når jeg blev i tvivl om mine evner og meninger, bakkede Palle mig kraftigt op ved at fortælle mig, at jeg var på rette vej, og at jeg ikke skulle ”sætte mit lys under en skæppe”! Og når Palle sagde sådan, turde jeg godt fortsætte min linje, for Palle havde forstand på musik. Også spillemandsmusik.
 
Da det så lykkedes at få nogle unge spillemænd med i 2007, tilbød Palle sin hjælp, og underviste de unge en times tid først på aftenen. Det fortsatte han med indtil kræfterne begyndte at svinde, og han skrev et flot brev til mig, som fortalte at nu var tiden kommet, hvor han ikke magtede at hjælpe mig mere.
Alligevel fik jeg endnu en opmuntring fra Palle få dage før han døde. Fordi jeg havde efterlyst ideer til vores kursus i februar, og Inga havde betroet ham, at ingen af folkene var kommet med forslag, skrev han igen et flot brev til mig, med ideer og forslag til kursusemner. Dateret 7.-1.!

Palle døde d. 10.01.2008.

Juleafslutningen 2008 på Buddegård forløb godt. Vi spillede i de små grupper, som har øvet sammen i efteråret. Dog startede og sluttede vi i stor gruppe. Jeg synes det var vellykket. Og da en danser bagefter kom hen til mig og sagde, at hun synes det havde været en rigtig god oplevelse, - ja så er jeg ikke i tvivl om, at det skal prøves igen.

Kurset 6.-8.februar er så småt på plads. Vi får en ny instruktør - Mette Kathrine, som spiller harmonika. Ove og Signe er gengangere. Det bliver meget spændende.

17.-2.-2009

Det var spændende. Det var rigtig godt. Kurset altså.

Signe blev dog forhindret, da hun måtte melde sig syg. I stedet fik Ove i sidste øjeblik fat i Lisbeth Pilgaard, der spiller klarinet.

Det blev klarinet og fløjte eleverne faktisk glade for. Vi må konstatere, at det var godt at have 3 instrumenter repræsenteret. Selv om det stadig var ærgerligt, at Signe ikke kunne deltage.

Og de 3 instruktører blev tilsyneladende også så glade for samarbejdet, at de ikke kunne lægge skjul på, at de gerne vil komme igen alle 3 i 2010. Så det arbejder vi på.

Vi blev igen serviceret rigtig flot på Højskolen. Stemningen var god både mellem instruktørerne og de 23 kursister. Og jeg var godt tilpas med arrangementet, som jeg igen var kursusleder for.

Om søndagen lavede vi bal med storspil og 4 små grupper + instruktør gruppe. Det var godt besøgt og humøret var højt. Der deltog også en del højskoleelever.

TV2 var på besøg lørdag og lavede en udmærket lille reportage. Og Thor Kristoffersen skrev også et pænt stykke om os i Bornholms Tidende.

”Polka efter Otto Trads” og ”La Nouvelle Allemande”, bliver nok hængende et stykke tid. Vi har i hvert fald haft succes med at spille dem de 2 efterfølgende mandage – indtil nu.

Og jeg må sige. Sikke en klang og sjæl der har været i gruppen disse 2 mandage. Vi har aldrig spillet så flot før! Det kan vi garanteret takke kurset og instruktørerne for.

Nu er det så dansedagsprogrammet, der skal øves og fremføres 21.marts.

10.marts 2009

I går – d. 9. marts afholdt vi stiftende generalforsamling, og foreningen er en realitet.

Kirsten Schiølardt blev formand og Henrik Olsen, Jens Bjørn Hansen og Else Linde bestyrelsesmedlemmer. Gert Kjeldsen blev valgt som suppleant. Per Haspang meldte sig som revisor og Bjarne Borggård som revisorsuppleant.

Så fremover er vores historie sikret af årlige beretninger, - men derfor er det nu ikke sikkert, at jeg stopper her?

24. juli 2010

Nej – men der skulle åbenbart gå lang tid.

Sæson 09 /10 kom til at ligne det foregående år. Vi havde et glimrende kursus igen . 22.-24.januar. Igen var det Ove, Mette og Lisbeth, der var instruktører, og vi var 19 kursister på Højskolen. Som noget nyt havde vi 2 tilrejsende deltagere – Karl-Anders og Kirsten fra Holstebro.

Specielt må huskes: Gå på Vatte, Flot middag og Vigers Polska


Dansedagen d. 27.marts forløb godt. I år valgte vi at spille en koncert inde midt på gulvet – uden mikrofonforstærkning! Jeg var noget nervøs ved det, men det gik overraskende godt. Lyden nåede fint ud til publikum. Vi spillede

Reaggish
Hamborg op og ned
Pøls Hamborger
Gå på Vatte (den gode fra vores kursus)
Åttepardansen (en dejlig melodi som vi skulle bruge til dansefestivalen)

Numrene var valgt sådan, fordi jeg håbede på og opfordrede til, at der kunne danses frit til. Det blev der nu ikke! Det var lidt ærgerligt.

Vi blev inde på gulvet under folkedansernes opvisning, hvilket også fungerede fint.

Dansegulvet blev indviet allerede 1. maj. Indvielsen blev kædet sammen med dansens dag, og nogle af os startede med at spille i Snellemarkcentret om formiddagen. Jeg var desværre forhindret denne dag, så jeg kan ikke fortælle så meget om det.

Vi forsøgte os igen med begynderdans, men der kom ingen dansere. Vi dansede lidt selv de første gange, og derefter blev det bare øverier, hvilket var udmærket, som det vil kunne ses i næste afsnit.

I løbet af foråret gik det op for os, at vi også skulle spille til en dansefestival i pinsen! Og vi skulle levere musik til 10 opvisninger med en gruppe dansere fra Tornabygden.

Hurtigt indøvedes nye numre, hvor især et nummer – Ränningen (en væverdans)-
voldte problemer. Men vi fik styr på den og opvisningerne gik rigtig godt. Tornabygdens dansere gav gang på gang udtryk for begejstringen over at være lovet en spillemand og ”så fik de et helt orkester” (vi var 10 spillemænd).

Vi spillede også til hovedparten af ballet i Åkirkebyhallerne lørdag aften.
Det var hårdt arbejde, men også spændende og hyggeligt. Vi blev da også efterfølgende belønnet med 3000kr af Team Bornholm via Bornholms Folkedansere.

I løbet af sæsonen 09 /10, blev det også mere og mere tydeligt, at vores kære bassist Ole Nielsen var uhelbredeligt syg. Ole nåede at tage et hjemmesidekursus, og oprettede en ny hjemmeside på ”Bricksite” i stedet for den gamle 1 2 3 hjemmeside. Han nåede også at videregive en del af kurset til mig.

Ole ønskede også at give bassen videre, og vi var så heldige, at Gert havde mod på at prøve det. Ole nåede dog kun at aflevere bassen og give Gert en kort instruktion, inden han blev så syg, at han valgte at blive indlagt til døden indtraf.

Grundlovsdag – 5.jui 2010 spillede vi en rørende afsked for Ole i Østerlars kirke. Og efter Ole’s ønske, spillede vi solen op i Svenske Havn d. 6.juni. En meget smuk solopgang – og meget stemningsfuldt at synge og nyde morgenstemningen sammen med familien – og mindes Ole. Vi – og ikke mindst jeg - kommer virkelig til at savne Ole, der optog lyd, tog billeder, ordnede hjemmeside, låste op og i på Vestermarie skole og i det hele taget var klar til at hjælpe og støtte os alle. Og klar til at spille til enhver tid.

Det er også en kendsgerning, at spillemandsmusikken gav Ole meget glæde i livet.
D. 26.-5. skrev jeg det triste budskab:

Kære alle folk!
 
Inger har lige ringet og meddelt mig, at Ole sov ind i dag kl. 12.00. Fredeligt og roligt.
Trist men alligevel godt, når der ikke var nogen positiv udgang på sygehistorien.
Inger forventer at begravelsen skal finde sted sidst i næste uge - helst op til week-end'en, hvis det må vente så længe.
Det bliver et stort savn i vores lille gruppe. Han har allerede været savnet et stykke tid - og nu er det permanent. Selv om jeg har vidst det længe, er det alligevel mærkeligt og sørgeligt.
 
Med sørgmodig hilsen
NA


Vi havde sæsonafslutning på Buddegård d. 6.juni i det skønneste solskinsvejr. Vi spillede i haven og havde det hyggeligt med det. Danselysten var ikke så stor. Måske fordi det var varmt og fordi det er tungt at danse på græs.

Nu går sommeren sin vante gang med spil til folkedanserne på Højskolen, opvisninger samme sted samt på Melstedgård.

Lige nu sidder Luffe og jeg og prøver på at finde rundt i hjemmesiden, redigere nogle billeder o.s.v.

Snart starter en ny sæson. Vi skal have kursus igen til februar med de samme instruktører – for sidste gang – tror jeg!

20.august 2010.

I dag spillede Per, Jens Bjørn, Erling, Gert og jeg til et bryllup på stranden ved Vestre Sømark. Vejret var fantastisk selvom det blæste en del. Vi spillede først på P-pladsen og derefter på stranden i forbindelse med selve vielsen, og vi sluttede af med at hyggespille lidt i restauranten. Vi høstede stor ros!

En sjov oplevelse.


7.december 2010

Den første del af sæsonen har været lidt atypisk. Der har været mange afbud, fra forskellige spillemænd. Og dermed har det været svært at lave små hold.

Nogen af os havde en fantastisk oplevelse med at spille til Anne Cirkola's fødselsdag d. 27.november. Der blev sunget og danset i højt humør i 2 timer. Vi havde bl.a. stor succes med Hans Askou's nye fødselsdagssang for voksne. Dansene fungerede også godt, og alle var hurtige til at lære dansene, så vi havde det rigtig sjovt.

Lidt forviklinger omkring juleafslutninger har bevirket, at vi spiller til julestue på Kildebakken d. 13.december, og flytter vores julebal til et nytårsbal 3.januar 2011.

10.januar 2011

Snekaos i lange baner bevirkede, at julestuen blev aflyst.

Nytårsballet på Buddegård blev gennemført i god stemning. Der var gæsteoptræden af Rutskerkvartetten (Jytte, Sigurd, Luffe og Henning). Det var en god oplevelse.

Vi var 18 spillemænd i alt, så der var godt gang i den. Danserne morede sig også!

I dag fik vi besked om, at DGI igen har bevilget tilskud til vores kursus 4.-6.februar.
I år nøjes vi med 2 instruktører. Ove Andersen og Mette Katrine Jensen.

Vi kunne i aften sige velkommen til 2 nye medlemmer. Susan der spiller tværfløjte, og Erling der spiller guitar.

30.januar medvirkede vi med 6 medlemmer ved Bornholms Mavedanserforening's 10års jubilæum og faneindvielse. Vi spillede et par sange, og hyggede senere med nogle numre fra kanonlisten. Mavedanserne ville gerne komme og give en opvisning for os til gengæld. Det må vi huske!

4.-6.februar var der spillemandskursus. Instruktørerne var Ove Andersen og Mette Kathrine Jensen. Vi spillede bl.a. Maivalsurin, Polka fra No, Grevindens menuet og Hamborg nr. 451. Der var 3 tilrejsende kursister. Juliane og Torben fra Slagelse samt Hasse fra Nøddeknækkerne. Et godt kursus hvor Højskolen igen gav os nogle gode rammer.

23.februar spillede vi til ”Åbent hus på Højskolen”. Det var godt besøgt og humøret var højt. Der var op til 5 kvadriller på gulvet. Herligt!
26. februar spillede vi til legestue på Kildebakkeskolen. Mange af os havde taget madpakken med og spiste sammen med folkedanserne inden dansen. Her var også mange glade dansere - op til 4 kvadriller på gulvet.

24. august 2011

Året fortsatte sin gang med opvisninger og legestuer. 23. marts DGI- generalforsamling og 26.marts dansedagen, som også forløb godt. I år blev der brug for os som pauseorkester. Det skal vi være bedre forberedt på næste år. Vi stod igen i år midt på gulvet uden mikrofoner. Det fungerer altså bedst!

I pinsen var der dansefestival. I år spillede vi kun for Bornholms Folkedanseres Rønne-opvisninger lørdag samt til legestuen om aftenen.

Om søndagen var vi kun aktive ved fællesopvisningen på Hammershus. Det var til gengæld en stor oplevelse. Vejret var med os, og planlægningen af opvisningen var lykkedes meget bedre end sidste år, og der var derfor også langt flere dansere til fællesopvisningen. Vi blev også godt suppleret af tilrejsende spillemænd. En fantastisk opvisning og en pragtfuld stemning.

Sommeren har budt på de sædvanlige Melstedgård og højskole opvisninger.

D. 20. august var der bal i Kyllingemoderen. Det var fantastisk! Over 200 mennesker havde fundet vej til Kyllingemoderen. Vi var 3 spillemandsgrupper på scenen – sammen og hver for sig. Laugets ”husorkester”, ”Nøddeknækkerne” og os. Der var også blevet brugt en del energi på at lave reklame for det og Per Haspang havde fået arrangeret at 6 af os var direkte i TV2 Bornholm fredag aften og spillede og fortalte om ballet og om musikken.

Det var 2 meget spændene dage for mig personligt, og jeg var en meget glad og træt mand lørdag nat og søndag med!

2.november 2011.

Sæsonen er kommet godt i gang igen.

Generalforsamlingen i september forløb stille og roligt uden ændringer i bestyrelsen. Vi havde emnet ”deltagelse i Nordlek” på programmet, og det arbejdes der videre på.

Og d. 28.-30.oktober havde vi kursus i Fanø-musik og -dans. Tove De Fries og Ole Mouritzen instruerede dygtigt og krydrede med gode historier om punch, bajere og specielle danseoptrin fra deres hjemegn.

Hovedvægten i kurset blev lagt på spil uden noder, og vi lærte 2 sønderhoninger – ”1.august” og ”Kællingen”, Fanniken ”Hans Madsens Kiste” og en Rask Sønderhoning ”Kirstine går tit i lunden – ene.” Og mandagen efter lykkedes det ved fælles hjælp – og uden noder – at spille dem alle fire! Det må man da kalde succes!

Atter en gang skylder vi DGI, Bjarne Borggård stor tak for den økonomiske velvilje, samt højskolen for god forplejning og gode rammer.

Lørdag eftermiddag havde vi besøg af ”Familiedans” og om aftenen kunne alle, der havde lyst, lære at danse Sønderhoning, Fannik og Rask – igen krydret med gode eksempler og historier.

Vi besluttede for længe siden, at d. 11.11.11. skulle vi fejre en slags jubilæum. Det er 10år siden gruppen spirede frem. Den gang uden navn og forening bag sig. Og det fejres her på Gadegård med en god middag for medlemmerne samt deres samlever.

14.april 2012.

Vi havde en god fest. Og arrangementerne hen over vinteren har fungeret godt.
26. februar havde folkedanserne generalforsamling, og her blev jeg noget overraskende valgt til formand, da Tage valgte at stoppe uden varsel.
Det kan allerede mærkes tydeligt, at det tager tid fra musikken. Jeg er også begyndt at arbejde som selvstændig, så tiden flyver.

Dansedagen gik fint. Jeg lærte dog, at vi skal spille enkelt arrangerede numre, da vi ellers let bliver for lydsvage.

Det store højdepunkt i foråret var d. 30.marts, hvor 8 ”folk” drog til Nødebo og spillede sammen med Nøddeknækkerne.

Det var en fantastisk tur. Allerede på færgen spillede vi med pæn succes. Vel ankommet til kroen fik vi særdeles lækker aftensmad, og så gik musik og dans i gang. Først familiedans hvor der fortrinsvis var barnlige sjæle, men også et par dygtige børn. Siden blev det vores tur, og jeg havde en rigtig god fornemmelse og følelse af, at vi gjorde det godt.

Bunkespillet gik også godt.

Så blev vi privat indkvarteret, og mange af os fik lidt forplejning og en god lang snak inden det blev sovetid. Lørdag middag skulle vi spille i Farum Kulturcenter. Det blev nok mit personlige højdepunkt. Det var en stor oplevelse, at spille sammen med Nøddeknækkerne, og mærke publikums begejstring!

Så gik turen til Sct. Jørgensbjerg plejehjem, hvor vi spillede for beboerne – heriblandt min svigermor Ivy Lind, som selv har været spillemand i mange år. Også her var succesen hjemme. Da vi forlod hjemmet, oplevede vi stadig syngende beboere, der var blevet inspireret og opstemt af vores besøg.

14.april 2012.

En af vores gæve spillemænd – Erling Jensen - har i denne uge fejret 80-års fødselsdag og – i dag sammen med sin kone Gunver – guldbryllup. Vi mødte op til morgensang og opvisning og humøret var i top. En flot dag!

11.august 2012

Folk og Fæ havde lejet Kyllingemoderen, og vi holdt et rigtig godt bal med 250 gæster.
Troels Madsen på Christianshøjkroen havde lavet et godt tilbud på mad, som mange benyttede sig af.
For første gang prøvede vi at lave buskspil fra kl. 16.00, Nøddeknækkerne og Folk og Fæ delte sig i 2 mix grupper. Det var ret hyggeligt.
Forud for ballet var vi både i TV, radio og avisen.
Ud over Folk og Fæ samt Nøddeknækkerne, spillede Rutsker kvartetten og Laugets husorkester.
På alle måder et godt arrangement!

17.december 2013

Der er sket meget siden jeg skrev sidst!
Formandsjobbet i Bornholms Folkedansere tager meget tid.

2.februar 2013 tog samarbejdet med Musikhuzet ny fart. Vi havde Jensen og Bugge herovre til musikskoleworkshop og bal / koncert. Folk og Fæ varmede op og jeg havde personligt solgt over 70 billetter, så der var godt gang i Musikhuzet.
Senere på året varmede vi også op før en Phønix koncert, som jeg også fik solgt en del billetter til.

Dansefestival 2013 blev en kæmpesucces. Især den sidste aftens spontan dans og hygge gik forrygende!

Til opvisningerne spillede vi også for Norddjurserne. Det var også vildt hyggeligt.

Sidst i oktober havde vi spillemandskursus med Kirstine Sand og Johnnie Frederiksen. De var her også i november 2012. 2 udmærkede kurser, hvor vi igen forsøgte udenadslæren. I 2013 dog noget mere suppleret af noder.
Udenadslæren slog ikke an, sådan som den gjorde med Tove i 2011. De melodier sidder der stadig hos de fleste.

16.november prøvede vi kræfter med at spille til bal! Vi fik assistance af Lars Peter Schultz, og så gik det faktisk så godt, at vi har besluttet at gøre det igen i 2014.

Igen i 2013 havde vi et godt Kyllingemoder arrangement, som var lige så godt besøgt. Det nye i den forbindelse er, at det er besluttet, at Bornholms Folkemusiklaug, Folk og Fæ samt Bornholms Folkedansere går sammen om at lave arrangementet hvert år og deler udgifterne i 3 lige dele. Det er stadig en betingelse fra laugets side, at der skal være fri entre. Der må godt modtages frivillige bidrag.

I 2013 har vi fået 2 nye medlemmer, og vi har vist aldrig været så mange til hver træning, som vi er nu. Vi er normalt 16-18 spillemænd hver mandag. Dejligt!

Vi have koncert med Jensen og Bugge (Mette og Kristian) d. 19.januar 2014. De spillede koncert i både Musikhuzet- hvor vi varmede op igen - og i Nylars kirke, hvor menighedsrådet glædesstrålende kunne fortælle, at der var 100 mennesker i kirken.

Mellem de 2 koncerter havde vi inviteret til fællesspisning i Nylars forsamlingshus, hvor vi var ca. 60 gæster.

Forud for koncerterne var Folk og Fæ samlet på Højskolen for at øve og til sidst indspille et par numre. Mette og Kristian besøgte os og gav gode råd.
Mette og Kristian nåede også at lave en musikskoleworkshop, hvor der også var god tilslutning.

Vores bestyrelse forblev uændret i 2013. Kirsten Schiølardt er stadig formand, Henrik Olsen kasserer, Else Linde sekretær, Jens Bjørn best. medlem og Gert kjeldsen suppleant. Jeg tiltræder bestyrelsen som musikalsk leder.

Og så har jeg skrevet en dansedags melodi. Dansedagen blev aflyst i 2013, men genindføres i 2014 d. 5.april.

Det lykkedes at få 5 forskellige dansehold på gulvet på en gang og danse hver deres fortolkning til melodien. De 5 hold repræsenterede folkedans, baldans, linedance, mavedans og moderne pardans.

Festivallen i pinsen 6.-9.juni var ikke så velbesøgt. 160-170 gæster havde alligevel en god oplevelse, og der var god stemning hele vejen. Vi spillede for Hembygdsgillet og Bornholms Folkedansere til deres opvisninger.
Det er en spændende udfordring at skulle indøve et opvisningsrepertoire til et hold dansere vi ikke kender.

Kyllingemoderen 9.august 2014.
 
Vi startede allerede kl. 15.00 med buskspil. Meget heldigt da det blev regnvejr kl. 16.30. Buskspillet fortsatte ufortrødent indenfor.
Bornholms Folkedansere have besøg af 22 dansere og spillemænd fra Skurup og vi havde besøg af 11 Nøddeknækkere.
Musikskoletrioen ”De fantastiske 3” blev til, og de spillede lystigt med, hvor de kunne, og de spillede også fint til et sæt danse. Mer af den slags tak!
Det skønnedes at ca. 400 mennesker lagde vejen forbi Kyllingemoderen i kortere eller længer tid.

Dagen før døde vores kære guitarist Erling Kofoed. Erling havde været syg det meste af året, og blev dårligere og dårligere. Vi vil mindes Erling for hans altid glade og positive væsen, og for hans ivrige guitarspil.
I Kyllingemoderen mindedes vi Erling ved at spille Menuet fra Oravais.
Vi spillede også i kirken ved hans bisættelse. Det blev meget smukt.

Generalforsamlingen bød på genvalg til bestyrelsen.

Lars Peter ledede os gennem årets balrepertoire. Ballet var planlagt til sidst i oktober, men blev aflyst p.g.a. For få tilmeldinger. Et erstatninsbal blev gennemført 24.januar 2015.

2015

21.-22.marts havde vi igen glæde af Jensen og Bugge.
Vi lånte musikskolen til workshop for både Folk og Fæ og for musikskoleelever.
 
Poul Verners Rheinlænder, Menuet fra Tiufkær Mark, Brand New Schottis og Lars Vilsens Vals + et par Dwight Lamb Valse var på repertoiret og de 4 førstnævnte blev brugt til koncerten ved Dansedagen 11.april.

Her blev Dansedag også spillet. Denne gang til en fælles koreografi for alle dansere.

Sæsonafslutningen i år planlægges som et eftermiddag / aften arrangement og med grill.

Det er nu blevet december.

Dansefestivallen forløb som sædvanlig fint, men der var desværre ikke meget over 100 deltagere.

Sommerens opvisninger og arrangementer gik planmæssigt. Opvisningsprogrammerne fungerede bedre i år.

I Kyllingemoderen havde vi besøg af Kisser og Niller, som optrådte med musik og sang. Musikskolegruppen begrænsede sig desværre til 1 spillemand - Linea. NA spillede sammen med hende og det var rigtig godt. Vejret var ikke helt med os, så eftermiddagen blev lidt tam, men ellers en udmærket dag.
4 Nøddeknækkere besøgte os også.
Og vi måtte selvfølgelig til Melstedgård om søndagen, selvom der ikke skulle være opvisning. Vi havde en god musikalsk oplevelse på Melstedgård.

Ved generalforsamlingen blev Kirsten Schiølardt afløst på formandsposten af Lisbeth Lind. Mon ikke det er første gang, der sker ændringer i bestyrelsen?

Lars Peter hjalp igen i år, så vi kunne spille til bal 31.oktober. Lars Peter og NA havde delt opgaven lidt i år, og det fungerede fint. Vi fik meget ros for vores musik.

Vi blev bedt om et lille indslag i Nylars kirke i forbindelse med præstevikarens sidste tjeneste. Vi var 7 spillemænd og det var ganske hyggeligt og populært.

Umiddelbart foran os venter julestuen med folkedanserne og underholdning til en julefrokost Ved Lunden.

2016

Som tiden dog går. Året er næsten slut, nu hvor jeg sætter mig til tasterne
 
2.december.

26.-28.februar havde vi kursus med Kristian Bugge og Peter Eget. Som sædvanlig var der inviteret dansere søndag eftermiddag. Som noget nyt var det muligt at tilkøbe en festmiddag, og vi sluttede derefter kurset med en koncert i Åkirke. Det var rigtig hyggeligt. Vi var 19 til kursus. Heraf 3 udefra og et par yngre mennesker. Liam som desværre senere er flyttet fra øen, og Asbjørn som netop er flyttet til.

Festivallen lignede næsten 2015. Ikke ret mange deltagere, men meget hyggeligt.
 
Vi kom tættere på at realisere en koncert i voldgraven! Det ender med at lykkes rigtigt.

Kyllingemoderen blev flyttet til søndag. Der var sket en fejl i bestillingen, så der skulle være bryllup den dag, vi mente at have bestilt. Som plaster på såret, fik vi Kyllingemoderen gratis.

Det blev det bedste buskspil til dato. Vejret var med os, jeg havde endelig succes med en musikskolegruppe og havde 5 elever med. Der var knap så mange gæster om aftenen, men det var de danselystne, der var mødt op! Alt i alt en god oplevelse. Og der var igen Nøddeknækkere med, og vi var på Melstedgård lige inden buskskpillet.

Vinterøvningen er i gang. Vi har besluttet at opføre spillemandsmessen i Åkirde d. 9.april 2017 – og Ivan Damgård kommer både d. 4.marts og 7.-9.april for at hjælpe os.

Derfor har vi valgt at koncentrere os om den, og har ladet Lars Peter skaffe musik til ballet.

Februar 2019
Nu gik det alligevel galt. Jeg kan umuligt huske alt fra både 2017 og 2018.

Det blev en god oplevelse med messen. Både koncerten og processen. Vi brugte vildt meget tid på det, men alle så ud til at nyde det og dyrke detaljerne.

2017 var der landsstævne i Køge / Stevns, og her var deltagelsen på linje med de senere års stævner.

I efteråret 2017 startede vi så på at øve ”En markedstur” Det blev også en ordentlig mundfuld.
 
Vi fik hen over vinteren sat et koncertprogram sammen til Nylars kirke (forår 2018) Vi spillede ud over Markedsturen nogle af de numre, vi havde i Bjerringbro. Vilfreds Dåbsvals og Præludie til Mette og Ivan. Inga og Lisbeth sang duet ”Som stjernerne på himlens blå” (den fik enormt bifald) Piblana spillede også et stykke alene. Desværre spillede vi 2 numre, der gik i stykker. Det var Markedsturen og Vals. Ellers en rigtig god koncert med masser af fællessang.

Nordlek 2018 deltog ingen af os i.

Festival 2017 spillede vi for Tornabygden og i 2018 for Norddjurs. Begge meget vellykket.

20.oktober 2018 havde vi et en-dagskursus med Jensen og Bugge. Vi spillede bl.a. Viggo Post polonæse og en Sønderhoning skrevet af Kristian ”December Stykk”. Disse 2 numre bliver brugt hen over vinteren og indgår også i Dansedagskoncerten i 2019.

Vi er i dialog med Ivan Bjerre Damgård for at lave et kursus og en koncert henover vinteren 2019 /2020.

Generalforsamlingen 2018 skiftede bestyrelsen Gert Kjeldsen og Else Linde ud med Susan Parr Barkley og Herluf Skjerning Larsen. Susan overtog sekretær jobbet, og hun er efterfølgende begyndt at hjælpe mig med hjemmesiden. Det er en stor lettelse og forbedring. Susan vil også klippe en kort video sammen, som skal give en hurtig præsentation af gruppen.

Marts 2019 (nu sker der vist noget!)

Vi optog ved en orkesterdag på Vestermarie skole d. 23.februar. Resultatet kan nu ses på hjemmesiden.

Vi får en del opgaver hen over sommeren.
Isa's 60-års fødselsdag,
Krydstogtopvisninger,
friluftsgudstjeneste m.m.
 
Der er udsigt til stor tilslutning til festivallen i år. 225 gæster tilmeldt.

29.setptember

Vi mistede Else kort efter Skt Hans. Hun døde ganske pludseligt og uventet. Vi vil huske hende for langvarigt medlemskab og bestyrelsesarbejde.

I dag har vi spillet til æblets dag på Melstedgård. Vejret var ikke så godt. Formiddagen holdt tørt, og der var mange mennesker forbi. Også rigtig mange, der stoppede op og lyttede og var glade for det de hørte.
Igen er håbet om unge spillemænd tændt. Signe Scharling har gang i et spillemandsorkester på Musikskolen. De spillede nogle numre i Kyllingemoderen, og de var med igen i dag. Jeg tror, der var 11 spillende børn.
Ligesom Folk og Fæ, spillede de i loen, da regnvejret hele tiden truede. Vi var med på det sidste nummer – Norsk Rheinlænder.

Vi har besluttet , at vi hen over vinteren vil genoptage de sidste 15-20års favorit numre, og spille en koncert med det repertoire til foråret. Spændende!

17.juli 2022!
Ja sådan flyver tiden!
Vi øvede virkelig til koncerten i Vestermarie kirke, hvor det skulle handle om favoritnumre. 7.marts 2020 havde vi en orkesterdag, hvor vi øvede det intenst. Så kom Corona og DK lukkede.
Det varede længe, før alt igen blev normalt. Vi forsøgte med jævne mellemrum at komme i gang igen, og i påsken 2021 begyndte det at lysne. Der blev spillet og danset lidt hist og her, og vi var i Kyllingemoderen i august. (i 2020 nøjedes vi med buskspillet. Vi var ikke inde og danse)
I forbindelse med Kyllingemoder arrangementet startede en ny gruppe spillemænd. 4 drenge spillede violin, en ung blind mand spillede elbas, og vores begynderelev blev også tilknyttet gruppen. Og til min store glæde fortsatte gruppen med fast øvedag tirsdag fra september, hvor vi andre startede mandag på helt normal vis igen.
I november havde vi kursus med Andreas Tophøj og Martin Strange. De unge deltog også. 14 dage efter var Jensen og Bugge på besøg med deres 20års sammenspils jubilæums turne! En bragende flot koncert i Åkirke, en lille workshop med os, og så skulle de have spillet til DGI dans og musiks julemarked, men det blev aflyst, så de spillede i Vestermarie til noget julehalløj i stedet. Det var absolut en nødløsning, men det gik ok.
Nu var tiden inde til at spille den koncert i Vestermarie kirke, som vi måtte aflyse i 2020. Det blev ikke helt favoritnumre. Jeg lavede et nyt program, og vi spillede en god og velbesøgt koncert palmesøndag. Der var over 100 publikum. Og så holdt vi en efterfest i foreningshuset!
Senere spillede vi med i en musikskolekoncert – også i foreningshuset. Samme dag var der fællesspisning i foreningeshuset og Bornholms Folkemusiklaug havde laugsaften i gymnastiksalen. Det blev en rigtig god dag.
Vores musikalske leder benyttede corona pausen til at flytte ned til formanden!
28. maj 2022 holdt de musikfestival i haven – og så var der lige pludselig bryllup!
Ugen efter var det tid til dansefestival. Desværre blev den ramt af en masse afbud og deltagelsen nåede ikke 60 gæster. Til gengæld må man sige, at det var nogle meget glade og tilfredse gæster, og vi havde et fantastisk vejr. Danselysten var meget stor. Så vi kører dansefestival igen i 2023.
Sommeren byder i år på en del spil for krydstogtgæster. De 4 drenge tog på Folkcamp (hurrah) og vi har igen spillet til friluftsgudstjeneste i Arnager.
3.-5.august laver vi sommerskole for unge spillemænd. Det bliver spændende. Det må jeg fortælle om næste gang, jeg skriver historie!
 
20.marts 2024
Jamen det kører stadig på fuld kraft.
Spillemandskursus med Helle Baltzer Rohde både 2022 og 2023. Kurset for 2024 er under planlægning.
Sommeren 2023 spillede vi til mange krydstogt anløb. I år bliver det helt vildt. Måske 20 anløb!
Drengegruppen er stadig godt kørende. De er blevet rigtig dygtige! Spiller fantastisk!
Vi øver intenst i begge grupper til koncerten i Vestermarie kirke 14.april og til koncert for KUK i Hasle d. 24.maj.
Folk og Fæ ligner sig selv. Jo vi bliver godt nok ældre - med deraf følgende "nøjer".
Men vi elsker at være sammen og spille!
 
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251