Folk og Fæ / Historie / Den korte historie

Den korte historie

2001

Niels Anker og bl.a. Erling har igen planer om at samle spillemænd på Bornholm.

Sammenspil på Bornholms Folkehøjskole sommeren 2001. Øveaftener hos Niels Anker. Niels Anker er vores allesammens leder og lærer.

Dato for fødsel 11/11 2001 er man enedes om.

2002

Første legestue på Buddegård hos Erling i foråret og i augustsolen på Soldalen hos Isa.

2003

Vi øver nu på Vestermarie Skole. Er blevet en snes spillemænd i alt og kan oftest samle 14-15 til øveaftenerne.

2004

DGI-kursus februar med Jørgen Dickmeiss violin, Jesper harmonika, og Anja Præst Mikkelsen basklarinet som lærere på Østre Skole. Dem med …

En mørk efterårsaften på lærerværelset på Vestermarie Skole bliver vi – som altid efter svære overvejelser – enige om at kalde os Folk og Fæ, og Erling og Gunvor har skrevet navnet i gran til vores julelegestue på Buddegård.

2005

DGI-kursus igen i februar med Jørgen Dickmeiss violin, Jesper harmonika som lærere.

2006

DGI-kursus med Signe Scharling, violin og Rasmus Møller, guitar på Vestermarie Skole. Kurset med ”Hans Jensen hans støkk i Blåvand”

Sommerbesøg af Jelling Spillemandslaug.

2007

DGI-kursus med Ove Andersen, violin, og Bjarne Grue Knudsen, harmonika på. Det var der vi mødte ”Menuet fra Oravais”.

DGI’s lederpris til Niels Anker på Dansens Dag.

2008

DGI-kursus med Ove Andersen og Bent Melvej, harmonika på Højskolen. Det kursus med ”…så dejlig og fed.”, ”Polskdans No 49 og fra Vejle”.

DGI’s 125-årsjubilæums vandrepokal, for initiativer og aktiviteter, til Folk og Fæ ved DGI’s generalforsamling.

DGI’s lederpris til Erling på Dansens Dag!

Vi slutter vinterøvningen med 5 aftener med
Begynderdans med Alma som dansemester.

Og så var det det år Luffe startede os på nettet med www.123hjemmeside.dk/folkogfae.

2009

DGI-kursus med Ove Andersen (violin), Mette Kathrine Jensen (harmonika) og Lisbeth Pilgård (klarinet). "Polka efter Otto Trads" og "La Nouvelle Allemande" var nogle af numrene.

9.marts holdes stiftende generalforsamling.

Vi holder liv i begynderdansen, men uden videre succes.

Ole går på hjemmesidekursus og vi opretter ny hjemmeside på "Bricksite"

2010

DGI-kursus igen med Ove, Mette og Lisbeth. Vi husker "Gå på Vatte", "Flot middag" og "Vigers Polska".

Ved dansedagen i år spiller vi uforstærket koncert midt på halgulvet. Her spiller vi videre til opvisningen.

Årets nyhed! Dansefestival i pinsen.
Vi spiller til bal i Åkirkebyhallen og vi spiller til 10 ens opvisninger for Tornabygdens dansere (Sverige) og afsluttende fællesopvisning på Hammershus.

Alt for tidligt mister vi Ole, vor kære bassist og hjemmesideredaktør.

Stor succes med musik og dans ved Anne Cirkola's fødselsdag 27.november.

2011

Nytårsbal på Buddegård 3.januar. Julestuen i december druknede i sne.

30.januar medvirken ved mavedansernes jubilæum og faneindvielse.

4.-6.februar kursus med Ove Andersen og Mette Kathrine Jensen. Vi spillede Maivalsurin og Polka fra No bl.a.

23. februar genoplivedes "Åbent hus" på Højskolen. Pæn succes.

26. februar spillede vi til legestue på Kildebakkeskolen.

Dansedag, DGI generalforsmaling, Dansefetival, Melstedgård og Højskoleopvisninger deltager vi som sædvanlig i.

Bal i Kyllingemoderen bliver en kæmpesucces med over 200 gæster.

d. 28.-30.oktober havde vi kursus i Fanø-musik og -dans med Tove De Fries og Ole Mouritzen.

10året for spiren til "Folk og Fæ" fejres på Gadegård.

2012

d. 26. feb. blev Niels Anker formand for Bornholms Folkedanserne, som resultat af at den forrige formand sagde op uden varsel. Nu skulle han dele sin tid mellem de to foreninger.

d. 20. marts tog 8 "folk" til Nøddebo for at spille sammen med Nøddeknækkerne.

d. 14. april - Erling Jensen (violin) fejrer Guldbryllup - Folk og Fæ spillede morgensang. Han har også fejret sin 80 års fødselsdag denne uge

11. august Bal i Kyllingemoderen. Dette år for første gang var der buskespil om eftermiddagen. Til bal spillede F og F, Nøddeknækkerne, Rutsker kvartetten og Laugets orkester.

November: spillemandskursus med
Kirstine Sand og Johnnie Frederiksen hvor vi skulle lære musikken udenad.

2013

Folk og Fæ varmede op til to koncerter i Musikhuzet:
1. Jensen og Bugge (d. 2. feb.)
2. Phoenix (senere på året)

Dansefestival 2013 foregik godt og Folk og Fæ spillede også for Norddjurserne.

Sidst i oktober: spillemandskursus med
Kirstine Sand og Johnnie Frederiksen. Udenadslæren blev suppleret med noder.

16. november spillede vi til bal, assisteret af Lars Peter Schultz.

Kyllingemoder arrangementet velbesøgt og Folk og Fæ, Bornholms Folkmusiklaug og Bornholms Folkedansere beslutter at afholde arrangementet hvert år og dele udgifterne

2 nye medlemmer tilmeldte sig dette år. Nu er der normalt 16 - 18 spillemænd hver mandag.

Melodien, Dansedag blev skrevet af Niels Anker. (Selve dansedagen blev aflyst dette år men genindføres d. 5 april 2014.)
 
2014

d.. 19. jan gav Jensen og Bugge en koncert i Musikhuzet og Nylars Kirke. Folk og Fæ varmede op i Musikhuzet.

April: ved Dansedag gav
5 dansehold deres fortolkning af musikken, Dansedag, i følgende genrer:
Folkedans
Baldans
Linedance
Mavedans
Moderne Pardans

6. - 9. juni: Dansefestivallen. Vi spillede for Hembygdsgillet og Bornholms Folkedansere .

Kyllingemoder i august - ca 400 mennesker besøgte.
 
Dette års bal blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.

2015

d. 24. jan var der bal som vi spillede til, m.h.a. LP Schultz

21 - 22 marts Jensen og Bugge på besøg - der var workshop for Folk og Fæ og musikskoleelever

11. april: dansedag - vi gav en koncert og brugte repertoir fra J & B workshop. Musikken, Dansedag, blev også spillet og danset til.

Andre aktiviteter - opvisninger igennem sommeren, Dansefestivallen, Kyllingemoder, bal i oktober, plus optræden i Nylars kirke i forbindelse med præstevikarens sidste tjeneste

Kirsten Schiølardt afløst på formandsposten af Lisbeth Lind.
 
2016

26. - 28. feb - kursus med Kristian Bugge og Peter Eget.

Asbjørn, vores yngste medlem, er flyttet til Bornholm.

Aktiviteter, blandt andet: dansefestival, Kyllingemoder

Vi spiller ikke til bal dette år men begynder på at indøve spillemandsmessen som skal opføres i april 2017. Ivan Damgård (komponisten) kommer og hjælper.

2017

d. 9. april Åkirke: Spillemandsmessen

Festival 2017 spillede vi for Tornabygden

Efterår: vi begynder at øve os på En Markedstur.

2018

Forår: koncert i Nylars kirke

Festival 2018, spillede vi for Norddjurs.

20. oktober: workshop med Jensen og Bugge

Generalforsamlingen 2018 skiftede bestyrelsen Gert Kjeldsen og Else Linde ud med Susan Parr Barkley og Herluf Skjerning Larsen
 
Sådan er Bestyrelsen nu:
Formand: Lisbeth Lind
Kasserer: Henrik Olsen
Sekretær: Susan Barkley
Bestyrelsesmedlem: Herluf Skjerning Larsen
Suppleant: John Singleton
Musikalsk leder: Niels Anker Sonne
 
2019
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251