Bornholms Folkedansere / Historie

Historie

Opvisningshold landstævne 2013 i Hundested
 
Midt på sommeren 1951 dukkede et ungt lærerpar op i Åkirkeby, Jytte & Helmer Schultz hed de.
Dette skulle vise sig at være af stor betydning for folkedansen her på Bornholm.
😮
Fra drøm til virkelighed!
lærer parret gik og savnede folkedans, som de havde danset før de kom til bornholm, så de gik med planer om at oprette et hold. Disse planer var i overvejelser et helt år,men så begyndte der at ske noget.
15 damer og 13 herrer var blevet overtalt til at skulle prøve dansen der startede tirsdag aften den 7. oktober 1952. Programmet var følgende:
1- march
2- rheinlænder
3- Mortens polka
4- totur fra Vejle
5- sekstur fra Møn
6-wiener kreuz
7-familie sekstur
8-cylinder kontra
9- ter ting fra Fyn
10- trekantet sløjfe
11- polka sekstur
12- svensk maskarade
Problemet var den gang som nu,---- Mangel på musikere. Men redningen kom fra fru Andersen som gerne ville spille.
Glæden blev kort, for inden ret længe rejste hun, -- tænk -- helt ud til Rønne.
Det gik godt, alle danserne var glade og der var da også en enkelt opvisning.( man kan altså godt danse "den lille jyske" i gummistøvler.)
i 1954 var der ca. 70 dansere.
Det kunne næsten ikke undgås at der måtte oprettes en forening.
😀
Folkedanser kredsen af 1955
Så dagens lys den 24. april 1955 på foranledning af Helmer Schultz
Den første bestyrelse så således ud:
formand: Helmer Schultz
Mary Kofoed, lille Krusegård Bodilsker
Vilmer Dam, Heslegård Østerlars
Kjeld Jensen, Pedersker forsamlingshus
Gunnar Ridder, Lobbæk.
Mary valgtes til kasserer
Kontingentet blev fastsat til 2,- kr.for et år. Det var vist lige lovlig meget var der flere der mente.
Efter 3 fester samme år, hvor der blev betalt 15,- kr. til musik og 12,25,- kr. for salleje og kaffe samt nogen entre indtægter pr. gang viste regnskabet ved generalforsamlingen et overskud på 49,66 kr.
😋
1956
Schultz flyttede tilbage til Sjælland. Alle troede foreningen måtte nedlægges, men Schultz trøstede med , hvis de Gamle bare ville fortsætte , så skulle det nok gå.
Elmer Andersen overtog posten indtil generalforsamlingen 3 måneder senere.
Ved samme generalforsamling op lyste kassereren at hun havde glemt regnskabet hjemme. hun mente der var omkring 100,-kr. i kassen. det var godt nok, så regnskabet blev godkendt.
😙
1962
kontingent blev forhøjet med 100% til 4,- kr. pr. år

1968
Troels Madsen over tog formandsposten, da Elmer takkede af efter 12 år på posten
🙃
1969
Man enedes om at udfærdige nogen rigtige vedtægter for foreningen.
😉
1970
Ekstra ordinær generalforsamling, hvor navnet blev ændret til Bornholms folkedansere.
Samtidig med 15 års jubilæummet kom Danmarks samfundet for at overrække en fane. Den blev indviet ved Elmer Andersen slog det 1. søm i for kongen, Erik Rønne det 2. for flaget og Erling Jensen det 3. for foreningen.
Landsforeningen kom her over for at kigge på landsstævne faciliteterne, men syntes der manglede en hal. ------- Så var gode råd dyre.
Men Troels Madsen havde hørt at de planlagde en hal i Åkirkeby, så hele selskabet tog hen til borgmesteren søndag morgen, og inden middag var der lovet en hal til året efter.
🤭
1971
Hallen indviedes samtidig med landsstævnet blev åbnet, selvfølgelig af folkedanserne.
På dette tidspunkt havde foreningen 105 voksen medlemmer og 35 børn.
😎
1975
Svend Andersen afløste Troels som formand.
😘
1978
Bodil Ridder blev valgt som formand.
kontingent indbetaling gik over til giro.
🤒
1980
25 års jubilæum
der blev holdt fest så det rigtig forslog med gæster fra Neustadt, Ystad , Skansen,Lundagillet og Skurup desuden stifteren Helmer Schultz, formanden for DF arne Jensen med mange flere
Åkirkeby hallen blev fyldt med ca. 300 festglade personer.
Hans Askov havde komponeret en jubilæumspolka til lejligheden
foreningens første kasserer Mary Kofoed blev udnævnt til æresmedlem
🤩
1981
foreningen har 225 medlemmer
😮
1982
Bornholms folkedansere fik overrakt en ny fane til børne og ungdoms afdelingen.
Mary Kofoed slog det 1. søm i for dronningen, Anette Folkmann det 2. for fædrelandet og kun 7 årigeanne frigaard det 3. for foreningen

Hans Jeppsen afløser Bodil Ridder som formand
😥
1984
startede opvisningerne på Meldstedgård
der er 241 medlemmer som betalte 60 kr. i kontingent hver
samt der 110 børn og unge
regnskabet ballancerede med 92.000 kr.
polkaen fylder 50 år
😲
1986
foreningen har 250 voksen medlemmer og 85 børn og unge
😀
1989
Der afholdes Landsstævne på bornholm iRønne med 4000 deltagere
det meste af øen bliver indvoldveret mere eller mindre
Stævnets yngste i dragt var bare 1 år og den ældste var 91
😉
1992
Østersø dans oprettes med de baltiske lande
Danmarks samfundet giver os en ny fanedug

1997 Formand Kjeld Pedersen. Bestyrelse: Agnethe Jeppesen, Kjeld Kofoed, Kjeld Jørgensen, Carsten Jensen

1999 I november vælges Hans Jeppsen formand. Bestyrelse: Agnethe J. Gunver Schou, Stina, Kjeld, Carsten Jensen, Lene

2000 I november bliver Gunver kasserer i stedet for Agnethe. Doris Jensen erstatter Lene, Hanne Dam er også i bestyrelsen.

2002 I november vælges Tage Gjessing som formand. Bestyrelsen består nu af Carsten, Gunver, Doris og Kjeld. Hanne Dam og Per Jensen suppleanter.

2004

104 medlemmer

2006

Bestyrelsen består af: Formand Tage Gjessing, Kasserer Gunver Schou, Sekretær Hans-Jørn Karlsen, samt Hanne Dam og Steffen Johansen.Suppleanter Doris Jensen og Herluf Skjerning Larsen

2007

Bestyrelse som i 2006. Foreningen har 98 medlemmer.

2008

Steffen erstatter Gunver på kassererposten, Doris går ind i bestyrelsen og Kjeld Jørgensen vælges som suppleant. Foreningen har 91 medlemmer.

2009

Kjeld Jørgensen erstatter Hans- Jørn Karlsen og Gunver Schou vælges som suppleant.
Stifter af Bornholms Folkedanserforening Helmer Schultz døde 21.november 86 år gammel.

Steffen Johansen og Kjeld Jørgensen forlader bestyrelsen og på ekstraordinær generalforsamling vælges Gunver Schou som kasserer

2010

Doris og Hanne stopper i bestyrelsen, der nu består af: Formand Tage Gjessing, kasserer Gunver Schou, sekretær Herluf Skjerning Larsen samt best. medlemmer Kirsten Kjeldsen og Jytte Jensen. Suppleant Mona Hansen. Der mangler således 1 suppleant. Foreningen har 74 medlemmer.

Der afholdes for første gang i samarbejde med Team Bornholm en skandinavisk dansefestival i pinsen. Der blev tilmeldt 270 deltagere fra Norge og Sverige.

2011 Bestyrelsen forbliver uændret. Der er nu 64 medlemmer. Der afholdes for 2. gang dansefestival. Denne gang med ca. 500 deltagere.
Foreningen starter et baldansehold på Kongeskærskolen under ledelse af Per Jensen.
Endnu et forsøg på at starte et begynderhold i folkedans mislykkes.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251