Bornholms Folkedansere / Historie / Den Nyere Historie

Den Nyere Historie2012

26.februar vælges Niels Anker Sonne som formand og afløser dermed Tage Gjessing på posten. Alma Rasmussen afløser Gunver Schou som kasserer og derudover nyvælges Erling Jensen samt suppleanterne Inga Strøm og Anne-Marie Lind. Herluf Skjerning Larsen og Kirsten Kjeldsen fortsætter uændret i bestyrelsen.
Foreningen har 69 medlemmer.
Folkedanseraften d. 3. marts forløb ca. efter den gamle opskrift
Der er 1 hold baldanse og 1 hold folkedans i foreningen.
Der danses i Klemensker- og Østerlars idrætsforeninger.
Vi var igen med i DGI's dansedag d. 17.marts.
Sommertræning og 6 opvisninger på Højskolen + 6 opvisninger på Melstedgård.
Opvisning og dans på røgerierne i Hasle, der til gengæld gav mad til os alle, sluttede med et brag. Det blev et forfærdeligt torden og blæsevejr. Vi fortsatte indendørs i højt humør.
Trin I (nyhed) og baldanse startede på gymnasiet med god tilslutning. Tejn holdet måtte desværre stoppe.

2013
Året hvor vi indleder mere samarbejde med Musikhuzet.
2.februar kommer Jensen og Bugge til Bornholm. Musikhuzet danner rammen om først et medlemsmøde med deltagelse af regionen og siden om et godt bal med Jensen og Bugge, der iøvrigt havde haft workshop med 8 elever på musikskolen. Endelig lykkedes det.
Vi har nu 88 medlemmer.
Generalforsamlingen blev fredelig. Bestyrelsen kom til at se således ud. Formand Niels Anker Sonne, Kasserer Alma Kuhre Rasmussen, Bestyrelses medlemmer Kirsten Kjeldsen, Erling Jensen og Steffen Johansen (nyvalg) suppleanter Herluf Skjerning Larsen (Luffe ) og Anne-Marie Lind. Inga Strøm forlod bestyrelsen men fortsætter i festudvalg sammen med Luffe og Nete Johansen.

Dansefestivallen blev igen en succes. Flot fællesopvisning, godt vejr, glade tilfredse deltagere

6 par og 4-5 spillemænd besøger Skurup til midsommer. En god tur.
6½ par - 19 personer ialt tager til landsstævne i Hundested.

Anne-Marie Lind (Rie) tager på dragtkursus hold I.

Polskakursus i september med Lars Engstrøm som instruktør og Anders Nordlöf spillede til.

Og i november var der bal. Vi startede med spisning i Fritidshuset i Nexø. Lars Peter Schultz hjalp Folk og Fæ med den svære musik i Lanciers m.fl.
Det var foreningens første BAL, men næppe det sidste. Det var en stor succes.

2014
Generalforsamlingen bød på små ændringer i bestyrelsen.
Erling Jensen forlod bestyrelsen, Herluf Skjerning Larsen (Luffe) kom ind og Bendt Nielsen blev suppleant. Henrik Olsen kom ind som revisor i stedet for Ulla Hansen og fanebærer og fanebærersuppleant byttede roller.
Vi har nu 84 medlemmer.

Der blev oprettet et opvisningsudvalg. Det kom til at bestå af:Kirsten Kjeldsen, Mogens Speht Hansen, Per Jensen og Niels Anker Sonne.

Dansefestival 6.-9. juni var meget vellykket, selvom vi kun havde besøg af ca. 160 dansere fra Norge, Sverige og det øvrige Danmark.

5 par, 3 spillemænd og 1 leder tog til landsstævne på Knivholt ved Frederikshavn.

22 fra Skurup folkedansere besøgte os 8.-10. august og var bl.a. med i Kyllingemoderen. Særdeles godt arrangement.

Stort anlagt bal 1.november måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.

27.november døde Bodil Ridder 75år gammel. Bodil var formand for foreningen nogle år.1978-1982


2015

18.januar familiedans /dans for store og små genoptaget.

24.januar blev afholdt bal i stedet for det aflyste arrangement 1.november 2014. Pæn succes med op til 4 kvadriller på gulvet. Lars Peter Schultz og Per Jensen leder musik og dans.

Årets generalforsamling endte med genvalg over hele linjen. 83 medlemmer.

Foreningen fejrede 60-års jubilæum d. 25. april på Højskolen. Hans Jeppsen og Vilmer Maegård Dam blev æresmedlemmer. Niels Henning Akselbo var gæsteinstruktør.

God festival i pinsen med lidt over 100 gæster.

19 medlemmer + en ung bornholmer i Spillemandskredsen drager til Nordlek i Viborg. En rigtig god oplevelse.

Kyllingemoderen dannede igen rammen om en god oplevelse 8.august. Samarbejdet med Lauget og Folk og Fæ fungerer fint.

Sidste lørdag i oktober holdt vi bal. Vi havde denne gang en del tilrejsende gæster, og det blev en god aften. Lars Peter Schultz hjalp Folk og Fæ med at levere musikken, og Per Jensen hjalp danserne.

2016

Hen over vinteren har vi fortsat arbejdet med "Dans for store og små".

Generalforsamlingen 14.februar forløb stille og roligt, og det blev kun til en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Herluf Skjerning Larsen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Carsten Reinholdt valgt. Medlemstallet svinger for tiden mellen 80 og 85.

Dansefestival blev igen en god oplevelse, selvom vi ikke var så mange. Knap 100 gæster. Kyllingemoderen blev også godt besøgt. I år et meget vellykket buskspil, stor danselyst og godt humør. Arrangementet fortsætter årligt som fælles for os, lauget og Folk og Fæ.

I efteråret blev der gjort flere ting for at få flere dansere på holdene og dermed flere medlemmer. Tirsdagsholdet havde stor succes med 3 gange intro og begynderdans. Det gav mange nye dansere. Et tilsvarende initiativ med baldans og børnehold gav ikke resultat. Familiedans er igen forsøgt hen over vinteren 2016-2017 - med begrænset succes. Bal blev igen afholdt 29.oktober, men fremover flyttes det måske til sidste lørdag i april.

2017

Generalforsamlingen forløb stille og roligt. 40 ud af foreningens 87 medlemmer var mødt frem. Steffen Johansen og Bendt Nielsen ønskede at stoppe i bestyrelsen, og i stedet blev Lisa Lind Hansen og Peter Gundgård valgt. Ny fanebærersuppleant blev Carsten Rheinholdt.

Bestyrelsen ser nu således ud: Formand Niels Anker Sonne, Kasserer Alma Rasmussen, Best. medlemmer Lisa Lind Hansen, Kirsten Kjeldsen, Carsten Rheinholdt, suppleanter: Anne-Marie Lind og Peter Gundgård. Johannes Jørgensen er igen fanebærer og Carsten Rheinholdt blev valgt til fanebærersuppleant.

Domen afprøves som dansested skærtorsdag d. 13.april.

2018

Endelig fik vi gang i nogle yngre dansere. Asbjørn og Amanda (mavedanser) har fået kontakt til et par studieambassadører og sammen har de startet undervisning. I skrivende stund (25.februar) har de danset 4-5 gange, hvor deltager antallet har svinget fra 4 - 15. Vi håber, der kan startes et permanent tilbud til efteråret.

Vi havde igen en stille og rolig generalforsamling, der jun bød på udsikftning af en suppleant. Rie stoppede og Ulrik Brandt blev valgt ind. Du kan læse beretningen under "generalforsamling" og referatet kommer i Kaperollika.

Foreningen har nu 81 medlemmer

Musik og dans til "En Markedstur" er under forberedelse. Det bliver spændende. Måske bliver det et nyt kapitel i en fremtidig opvisningsform.

2019

Foreningen har nu 78 medlemmer. Antallet af medlemmer under 50år er steget!

Lisa stoppede i bestyrelsen, og i stedet valgtes Jens Koch Jensen, som fortsætter som sekretær. Johannes stopper efter lang og tro fanebærertjeneste, Carsten bliver fanebærer og Steffen vælges som fanebærer suppleant.

"En Markedstur" overlevede med nød og næppe, og den blev danset 3 gange til opvisning. Den blev bedre og bedre, danses igen i 2019.

Dans før fællesspisning i Multihuset har været en succes i vinteren 2018 /2019. Der har været en del børn og unge, og alle har moret sig godt. Niels Anker har stået i spidsen for det, godt hjulpet af Alma og Asbjørn. Multihuset er også glade for det, da der kommer mange flere til fællesspisning, når vi har haft dans fra kl. 17.00.

Den 10. dansefestival havde rigtig god tilslutning i år. ca. 225 gæster deltog.
Norddjurserne havde taget 2 rigtig dygtige spillemænd med, og de sørgede for en stor del af musikken til hyggeaftenerne. Folk og Fæ samt andre tilrejsende spillemænd supplerede.
Vejret var med os - igen. Vi havde musik- og danseworkshops med Fionia Stringband + Desirée Graubæk.
Musikken og dansen "Skandidans" skrevet af NA i anledning af, at det var den 10.dansefestival, blev spillet og danset første gang på festaftenen.
Der var blomster og gaver til komponisten!
Fællesopvisningen foregik på taget af Brohuset, hvilket - trods en del bekymringer - blev en god oplevelse.
 
Jens Koch vælger at træde ud af bestyrelsen.

17.august 2019 tur til Christiansø med Lauget og Jensen og Bugge.

Christiansø turen blev en succes. Øen og dens historie er spændende og imponerende. De 2 tårne er absolut også en god oplevelse.
Men vi var jo også kommet for at danse. 25 personer fra Folk og Fæ, Lauget og Bornholms Folkedansere havde taget turen, spiste aftensmad sammen på kroen, og så gik det løs med dansen. Først lette danse til musikken fra 4 Folk og Fæ spillemænd. Kisser tog sig af noget af instruktionen. Og der var flere turister, lokale beboere og børn på gulvet. Og de fortsatte ufortrødent når Jensen og Bugge indtog scenen. Der var virkelig gang i den.

Melstedgård opvisningerne har fået mere "formidling". Vi har bygget opvisningen op ligesom krydstogt opvisningen med små fortællinger om musikken og dansen imellem hvert sæt. Vi har dog beholdt "Markedsturen" som jo formidler af sig selv. Kaffebordet bagefter dansen er også blevet en del af formidlingen, så vi synger skålsange og bornholmske viser.
 
2020
 
Kirsten Jensen kommer ind som suppleant ved generalforsamlingen. Vi er atter fuldtallige. Ellers fortsætter alt som hidtil.
Altså indtil Corona satte alt i stå omkring d. 10.marts.
Alt blev aflyst. Dansedagen, sommerdans, bal, festival o.s.v.
Første gang nogen af os mødtes efter lang tids stilstand, var til Skt Hans hos Dagny og Hans. Turen "ud i det blå" 2. august blev gennemført, og ballet i Kyllingemoderen reduceredes til buskspil i det grønne kl. 14 - 17.
Til høstfesten d. 12.september begyndte det at gå lidt mere normalt, omend vi måtte nøjes med pardanse, som Folk og  Fæ spillede op til efter eget valg.
Vintersæsonen starter nogenlunde normalt op, men  med meget sprit og mange restriktioner.
Medlemstallet er under hårdt pres. Det kniber med at få nok dansere på holdene.
 
2023
Hovsa! 
Jo vi er kommet forbi corona - og meget andet!
Den sidste linje i 2020 afsnittet, er desværre blevet yderligere forstærket.
Vi er 62 medlemmer, men danseholdene er meget små. 1 kvadrille i Østerlars, Tirsdagsholdet er reduceret fra 2 kvadriller ved sæsonstart til 1½ kvadrille nu. Klemensker kan stadig komme over 2 kvadriller, men også her går det nedad bakke.
Det er også ved at være vanskeligt at lave opvisninger. Men der er heller ikke meget efterspørgsel efter det.. 
Til påske kommer 21 spillemænd og dansere fra Nordlek området til Hasle for at spille og danse i 4 dage. Det hedder "Nordring"
Dansefestivallen  2022 blev den mindste til dato. Kun ca. 60 gæster. I år tegner det noget bedre. Måske ca. 120?
Om lidt stopper jeg som formand, og dette bliver nok det sidste, jeg skriver.
Det har været en spændende opgave. Jeg synes selv, jeg har kæmpet med nye ideer for at få ny tilgang af dansere, men det har virkelig været svært, og med ringe held.
Tak for den tid jeg har haft i foreningen som formand. Held og lykke til den nye formand!
Niels Anker
 
 
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251