Billeder / Billeder fra 2022 / DGI Julemarked 2022

DGI Julemarked 2022

DGI holdt deres Julemarked d. 20. nov. i Rønne Idrætshal.   Blandt underholdningen var Klemensker IF og Bornholms Folkedansere og Folk og Fæ.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251