Billeder / Billeder fra 2022 / Julestue 2022

Julestue 2022

Bornholms Folkedansere holdt deres årlig Julestue søndag, d. 11. december på Kildebakken i Tejn.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251