Billeder / Billeder fra 2023 / Høstfest 2023

Høstfest 2023

D. 16. september, på Kildebakken, Tejn, afholdt Bornholms Folkedansere den årlige høstfest.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251