Folk og Fæ / Programmer / Kanon
 
Udenad - kanon!

1.sæt
Engelsk Mallebrok
Menuet fra Oravais
Viggo Post polonaise
Gånglåt från Äppelbo

2.sæt
Sjijnmyravalsen i G-dur
Gamla Toza (Ryskjerketurn)
Bornholmerjig

3.sæt
1.august
Kællingen
Hans Madsens Kiste
Kirstine går tit i lunden ene

4.sæt
Gärdebylåten
Polka efter Otto Trads
Hamborg Sekstur

5.sæt
Jeppesens
Lyø Schottis
Vårvindar friska

6.sæt
Hamborger no. 451
Emmas vals
Farmerliv – a-dur + d-dur

7.sæt
Smedens 1. fynbo 
Smedens 2. fynbo
Skeppera Schottis
Madam Blå

8.sæt
Sofies polka
Fisken ligger på hviden sand
Svostrupvalsen

9.sæt
Vals 1021
Hambo på Logen
Træk og slip


10.sæt
Poul Verner
Hej Katariina
Afslutningspolka
 
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251