Billeder / Billeder fra 2022 / Folkedanserdag 2022

Folkedanserdag, d. 6. februar, 2022

Søndag, d. 6. februar, 2022, holdte vi Folkedanserdag i Vestermarie Skoles kantine lokale. 
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251