Billeder / Billeder fra 2022 / Kursus 2022

Spillemands Kursus 2022

Kurset foregik på lokalet i Foreningshuset Vestermarie Skole, d. 28. - 30. oktober.. Instruktøren var Helle Baltzer Rohde assisteret af Jens på nyckelharpa.  
Følgende video er Schottish efter Getting Lasse.  Arrangeret og spillet af Helle Rohde.  Dette stykke skulle læres udenad.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251