Billeder / Billeder fra 2021 / Folkeskoven Vestermarie Indvielse

Folkeskoven Vestermarie Indvielse

Tirsdag, 20/09/2021 kl. 16 - 18
 
Folk og Fæ blev bedt om at spille til indvielsen af Friskoven i Vestermarie.  Vi var 4 spillemænd der spillede i ca. 40 minutter.  Vejret var ikke indbydende så der manglede nok en del gæster af den grund.  Der kom støvregn næsten hele tiden, men spillemænd havde læ, heldigvis.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251