Bornholms Folkedansere / Historie / Gaver gennem tiden

Gaver gennem tiden

Foreningen har modtaget mange gaver gennem tiden. De står i et skab i Multihuset.
Men hvor meget ved vi om disse gaver? Jeg ved ikke ret meget!
Jeg har en ide om, at tage billeder af dem og efterlyse medlemmernes viden. Gaverne vil få større "værdi", når man kender historien bag.
Man kan have mange ideer med en hjemmeside, og ikke alt lykkes.
Lad os se hvor langt vi kan komme her.
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251